Wat is de maatschappelijke relevantie van wetenschappelijk onderzoek?

Subsidieverstrekkers vragen om onderzoek dat bijdraagt aan maatschappelijke doelen (beleid, productontwikkeling of economische groei), maar bij universiteiten wordt de onderzoeker afgerekend op het aantal wetenschappelijke artikelen in prestieuze tijdschriften. Artikelen zijn sinds de jaren '80 veranderd van een communicatiemiddel in een doel op zich.

Hoe ga je daar als onderzoeker mee om? Dat is de moeite waard om te onderzoeken, dacht Laurens Hessels en schreef er een proefschrift over. Hij promoveert op 19 november aan de Universiteit Utrecht. Op basis van interviews en documentanalyses onderzocht Hessels wat de praktische toepassingsmogelijkheden zijn van de chemie, biologie en landbouwwetenschappen. Het onderzoek van Hessels nodigt uit tot bezinning over zowel de financiering als de evaluatie van universitair onderzoek.

In sommige vakgebieden, zoals milieuchemie, gaan fundamenteel onderzoek en praktische toepassingen hand in hand. Maar in andere, zoals de biochemie, impliceert het versterken van de industriële, medische of agrarische relevantie van het onderzoek een verwijdering van centrale debatten. Gemiddeld genomen is de waarde van praktische toepassingen als bron van academische erkenning sinds 1975 gedaald. Vaak beloven onderzoekers meer dan ze kunnen waar maken aan maatschappelijke relevantie.

Bron(nen):   Universiteit Utrecht