Mensen die in de hel geloven lijken minder gelukkig

Eindeloos lijden, het vagevuur, de geur van zwavel - het concept hel is akelig en vol dreiging. En hoewel uit eerder onderzoek bleek dat geloven in een straffende bovennatuurlijk kracht leidt tot economische groei en minder misdaad, blijkt nu het tegendeel: mensen worden er niet gelukkiger op. De Universiteit van Oregon onderzocht oude studies en deed ook nieuw onderzoek. Lastig was dat niet alle proefpersonen zowel in de hemel als in de hel geloven. Sommige geloven wel in het ene maar niet in het andere. De onderzoekers focusten daarom op mensen die wel in het ene concept maar niet in het andere geloofden. De meerderheid van de mensen geloofden wel in de hemel maar niet in de hel. In totaal besloeg het onderzoek inwoners van 63 landen. Hoe meer mensen in de hemel geloofden maar niet in de hel, hoe gelukkiger en tevreden de mensen bleken te zijn. Ook als de proefpersonen individueel werden bekeken, bleken gelovers in de hemel tevredener te zijn met hun leven. Hierbij maakte het niet uit welk geloof ze aanhingen. Maar uit dit onderzoek kon niet worden afgeleid of ongelukkige mensen eerder geneigd zijn in de hel te geloven, of dat het geloven in de hel juist ongeluk tot gevolg heeft. Daarom deden ze nog verder onderzoek waarbij 422 mensen iets moesten schrijven over de hemel, de hel of wat ze de dag ervoor hadden gedaan. Daarna moesten ze aangeven tot in welke mate ze 1 van 7 emoties voelden: geluk, verdriet, zekerheid, schaamte, angst en kalmheid. Het bleek dat mensen die over de hemel hadden geschreven niet anders waren dan de mensen die over hun vorige dag hadden geschreven. Dit suggereert dat mensen die in de hemel geloven niet per se gelukkiger zijn. Het gelukkiger zijn van gelovigen zit 'm meer in het sociale aspect van religie, aldus de onderzoekers. Maar de mensen die over de hel hadden geschreven rapporteerden wel dat ze minder gelukkig waren en meer verdriet voelden dan anderen. Volgens de onderzoekers zijn daar meerdere redenen voor: de hel is een negatief concept en erover schrijven maakt misschien al dat iemand zich minder fijn voelt. Het kan ook dat niet-gelovigen, door over de hel na te denken, geconfronteerd worden met hun eventuele toekomst na de dood.    

Bron(nen):   Live Science      

3 Reacties Doe mee met de discussie →


  1. Karel Kritisch

    De hel is maar een paar uurtjes vliegen. Het grenst aan Turkije.

  2. Lio

    Van in bullshit geloven wordt je uiteraard ongelukkig.

Reacties niet toegestaan