Koppels hebben meer ruzie als de man ziek is

Uit onderzoek blijkt dat het 'aangename karakter' van een man en zijn goede gezondheid erg belangrijk zijn voor het voorkomen van conflicten en in het voortbestaan van de relatie. Opvallend is dat dezelfde kenmerken bij een vrouw veel minder effect hebben op de relatie. "Vrouwen rapporteren meer conflicten als hun man ziek is," zegt James Iveniuk van de universiteit van Chicago. Hij onderzocht 953 heteroseksuele koppels die getrouwd waren of samenwoonden. De gemiddelde duur van hun relatie of huwelijk was 39 jaar en de leeftijden lagen tussen 63 en 90. Er werden ook veel andere sekseverschillen gevonden als het ging om openheid, ervaring, extraversie, angst en zorgvuldigheid. De onderzoekers voegden nog een kenmerk toe, namelijk 'positiviteit', wat gezien moest worden als de wens om goed te worden bevonden of goed te doen. Het bleek dat vrouwen wiens man daarin hoger scoorde, minder conflicten hadden in hun huwelijk. Maar andersom, hield de 'positiviteit' van de vrouw geen verband met de hoeveelheid conflict. De onderzoekers ontdekten ook dat conflicten niet zozeer te maken hadden met geweld of vechten, maar meer met hoeveel kritiek die er werd geuit en hoeveel er geëist werd. Daarnaast kwam uit het onderzoek dat mannen die zichzelf als neurotisch en extravert bestempelen, vrouwen hebben die wat meer klagen over de kwaliteit van het huwelijk of de relatie. Daar staat weer tegenover dat hun vrouwen meer emotionele steun boden.

Bron(nen):   Daily Mail