Hersenen van psychopaten reageren minder op gedrag van anderen

Er is nog niet veel bekend over de hersenfuncties van psychopaten. Waar komt hun antisociale gedrag vandaan? Waarom reageren ze vaak impulsief en zijn ze zo ongevoelig voor straf? En hoe komt het dat ze zo weinig empathisch en gewetenloos zijn?

Uit een onderzoek van de Radboud Universiteit en de Pompekliniek blijkt dat in de hersenen van psychopaten nauwelijks een reactie is waar te nemen als ze anderen fouten zien maken. Ook het zien van correct gedrag levert minder respons op dan bij gezonde mensen. Fouten die de psychopaten zelf maken activeren de betrokken hersengebieden wel.


Hersenactiviteit na fouten waarschuwt ons dat er iets mis is, zodat we ons gedrag aan kunnen passen.  We zien in ons leven talloze handelingen van anderen. Goed en fout. Daar leren we van. Als je dat van kinds af aan niet kunt aflezen, word je heel anders gevormd dan wanneer je wél van het gedrag van een ander kunt leren.

Bron(nen):   RU Nijmegen