In 2050 is Vlaanderen een grote stad

In 2050 zal de zogenaamde Vlaamse Ruit (het stuk tussen Brussel, Gent, Antwerpen en Leuven) helemaal volgebouwd zijn. De grote steden zullen in elkaar overlopen. In Vlaanderen dijen de grote steden steeds verder uit  tot er amper plattelandsgemeenten overblijven.

Op wereldschaal wonen - voor het eerst in de geschiedenis - meer mensen in dan buiten een stad.  Er is ook een tendens om het leven in een stad als milieuvriendelijker te presenteren dan leven op het platteland. Wegens hun geringere bevolkingsdichtheid is het voor kleine gemeentes moeilijker om op economisch efficiënte wijze in een duurzaam beheer te investeren. De strijd tegen het broeikaseffect is op stadsniveau ook efficiënter.

De trend naar het in een stad willen wonen zal blijven aanhouden. In 2050 zullen er meer dan 6 miljard mensen in een stad wonen. Dat is bijna evenveel als de huidige wereldbevolking.

Bron(nen):   Knack