Kunnen wetenschappers het ECHT laten regenen?

In de jaren dertig van de vorige eeuw heeft de Nederlander August Willem Veraart (1881-1947) als eerste proeven gedaan om regen op te wekken. Tijdens de oorlog in Vietnam werden zware wolken bezaaid of beschoten met grote hoeveelheden kristallen zilverjodide. De kleine waterdruppeltjes in de wolk zetten zich af op de kristallen en komen dan als neerslag omlaag. Deze techniek wordt nog steeds - met wisselend resultaat - toegepast, o.a. in Rusland en China.

Een Zwitsers bedrijf, Meteo Systems, claimt dat ze het vorig jaar minstens 50 keer hebben laten onweren in de woestijn van Abu Dhabi. Het bedrijf stond op het punt om daar een aardig bedrag voor te innen, maar de wetenschappers waren sceptisch. Volgens dr. Deon Terbeek, weermanipulatie expert bij de World Meteorological Association, is niet aangetoond dat het vaker onweerde dan men op basis van toeval zou verwachten. Anderen denken dat het wel mogelijk is. Meteo Systems maakt gebruik van een nieuwe techniek: een netwerk van elektrische torens zorgt ervoor dat de lucht elektrisch geladen wordt. De negatieve ionen die zo gevormd worden, komen dan neer als regen. Professor Peter Wilder, van de Technische Universiteit van München, is ervan overtuigd dat de ionisatie-technologie de potentie heeft om te werken.

Weermanipulatie leidt vaak tot weerstand en niet voor niets. Na Vietnam werd in de USA geëxperimenteerd met 'klimatologische oorlogsvoering'. Zo wilden ze o.a. een grote droogte in Rusland creëren die de Sovjet graanoogsten zou verwoesten. Dit kostte heel veel geld en leverde heel weinig op.

In 1972 vlogen regenvliegtuigen over South Dakota, maar de plaatselijke boerenbevolking beschoot de vliegtuigen. Even later volgde een grote overstroming: oorzaak-gevolg of toeval? In 1952 vond in Groot-Brittanië een soortgelijke ramp plaats.

Een ander probleem is dat niet iedereen hetzelfde denkt over het weer. In China beschuldigen steden elkaar van het stelen van elkaars regen. Op iets grotere schaal (stel dat het om 2 landen zou gaan ipv steden) zou dit genoeg zijn om een oorlog te laten uitbreken.

Nu wordt nog in 40 landen geëxperimenteerd met het maken van regen. In China werken ongeveer 50.000 mensen in verschillende weermanipulatiecentra. Daar wordt ook sneeuw gemaakt. Elders probeert men mist te maken, hagelbuien en zelfs orkanen en tornado's te voorkomen. Jammer dat het weer zo onvoorspelbaar is. Dat noemt men het 'vlindereffect'. De beweging van een vlinder creëert een kleine luchtverplaatsing en via een sneeuwbaleffect kan dat leiden tot een orkaan elders. Het vlindereffect speelt een belangrijke rol binnen de chaostheorie. Door middel van de chaostheorie kun je de uitkomst van een kleine verandering voorspellen en dat kun je ook in je voordeel laten werken. Door een kleine ingreep zou je dan een orkaan kunnen voorkomen.

Bron(nen):   Daily Mail  KNMI  National Geographic