Het ene volk is socialer dan het andere. En Nederlanders scoren vrij hoog

Vrijwilligerswerk doen, geld doneren of iemand helpen die je op straat tegenkomt. Het zijn allemaal vormen van behulpzaamheid die iets kosten, namelijk tijd of geld. Maar je kunt ook iets aardigs doen voor een ander zonder dat daar een inspanning tegenover staat. In hoeverre deze vriendelijkheid verschilt per land, daar deed de Universiteit van Leiden onderzoek naar.

Het team deed een reeks experimenten met 8354 mensen uit 34 landen. Zo moesten de deelnemers bijvoorbeeld een appel kiezen uit twee groene en een rode. Kozen de deelnemers de groene appel, dan toonden ze daarmee 'social mindfulness', degene na hen had dan immers nog iets te kiezen. De ander een keus geven wordt als vriendelijk gedrag beschouwd. Zo waren er nog een groot aantal experimenten.

Het meest social mindful waren mensen uit Japan, Oostenrijk, Mexico, Israël, Tsjechië, Singapore, Nederland, Spanje en Duitsland. Onder aan de tabel staan onder meer de Verenigde Staten, Canada, Griekenland en helemaal onderaan Indonesië.

De wetenschappers hangen geen oordeel aan hun bevindingen, al is het alleen al omdat minstens even belangrijk is hoe vriendelijk en behulpzaam mensen zijn als er wel een inspanning tegenover staat.

De onderzoekers noemen als verklaring voor de verschillen het niveau van vertrouwen dat een samenleving heeft in vreemden, maar ook het onderwijsniveau, welvaart of religieuze waarden kunnen een rol spelen. Ook bleek er een verband tussen de mate waarin mensen social mindful waren en de mate waarin ze zich zorgen maakten over het milieu in hun land. Maar meer onderzoek moet bepalen wat oorzaak en gevolg is.

social table

(Bron: Van Doesum et al., PNAS 2021)

Bron(nen):   Science Alert