Werd de vrouw van God uit de bijbel geschreven?

Volgens de Britse theologe Francesca Stavrakopoulou, van de Universiteit van Exeter, zijn er legio aanwijzingen dat God ooit getrouwd was. Het echtpaar werd samen vereerd, waarbij de echtgenote, Ashera genaamd, als godin van de vruchtbaarheid gold. 

Op inscripties die werden gevonden in Syrië en in de Sinaï-woestijn zijn vermeldingen gevonden van Ashera. In het boek der Koningen in de Hebreeuwse bijbel wordt Ashera ook nog terloops genoemd, zo weet Stavrakouplou. Volgens experts werden bijbelteksten destijds 'heavily edited', waarbij Ashera simpelweg uit het verhaal werd geschreven of vervangen door de benaming 'heilige boom'. 

Op basis van deze aanwijzingen kan de historie van Ashera worden gereconstrueerd en wordt duidelijk hoezeer ze in de antieke wereld werd aanbeden. Vermoed wordt dat Ashera het veld moest ruimen toen het jodendom koos voor het monotheïsme, zo'n tweeënhalfduizend jaar geleden.

Bron(nen):   Time  Discovery