Stephen Hawking: ‘De hemel is een sprookje’

Jammer voor degenen die geloven dat er een hemel of hiernamaals is, maar volgens de Britse natuurkundige en kosmoloog Stephen Hawking is er "na de de laatste flikkering van de hersenen niets meer".
"Ik beschouw het brein als een computer die ermee ophoudt als de onderdelen niet meer werken”, vertelt Hawking in een interview met The Guardian. "Er is geen hemel of hiernamaals voor kapotte computers. Dat is een sprookje voor mensen die bang zijn voor het donker."
Hawking (69), die door zijn spierziekte ALS al op zijn 21ste werd geconfronteerd met de mogelijkheid van een vroege dood, zegt dat hij niet bang is voor de dood, “maar ik heb geen haast om te sterven. Ik wil eerst nog zoveel dingen doen.”

Hawkings uitspraken, schrijft The Guardian, gaan verder dan wat hij in zijn vorige jaar verschenen boek The Grand Design beweerde, namelijk dat er geen behoefte is aan een schepper om het bestaan van het heelal te verklaren. Zijn visie veroorzaakte een scherpe terechtwijzing door sommige religieuze leiders.
In Brief History of Time schreef Hawking over het streven van de mens om voor alles in het universum een theorie te hebben. "Het zou de ultieme triomf zijn - want dan zouden we weten wat God denkt."
In het interview zegt hij dat het gebrek aan een hiernamaals een overtuigend bewijs is dat we tijdens ons leven “naar de grootse waarde van ons handelen moeten zoeken.”

Bron(nen):   The Guardian