Voordeel economische crisis: mensen worden bescheidener

We denken vaak dat narcistische trekjes genetisch zijn of door de opvoeding ontstaan. Maar wetenschappers hebben nog een andere oorzaak ontdekt: mensen blijken ook narcistischer wanneer ze in economische voorspoed volwassen worden. Jongvolwassenen  De economische situatie beïnvloedt dus niet alleen hoe mensen denken over financiën en politiek, maar ook hoe ze naar zichzelf kijken en hun relatie tot anderen. Vooral bij mensen in de vormende leeftijd tussen de 18 en 25 jaar is de economische staat van een land belangrijk voor hun zelfbeeld. Volgens een van de onderzoekers leeft bij velen het idee dat jongvolwassenen egoïstischer zijn en veel meer met zichzelf bezig dan vroeger. Dat zou dus kunnen komen omdat ze in grote economische voorspoed zijn opgegroeid. Uniek en speciaal Narcisten vinden zichzelf uniek en speciaal. Ze menen recht te hebben op al het moois dat hen ten deel valt. Bij jongvolwassenen die te maken krijgen met een economische crisis vermindert dit opgeblazen zelfbeeld. Ze stellen zich bescheidener op dan mensen die jarenlange economische groei hebben meegemaakt.
Er zijn verschillende grote onderzoeken naar gedaan, die elkaar bevestigen. Voor andere factoren zoals geslacht en opleidingsniveau is gecorrigeerd. Opvallend is dat de economische situatie geen invloed had op het zelfbeeld in andere leeftijdsfases.
CEO's Uit een van de studies kwam naar voren dat CEO's die in tijden van economische groei volwassen werden, zichzelf veel meer uitbetaalden, dan CEO's die in mindere tijden de arbeidsmarkt op kwamen. De CEO's betaalden zichzelf meer uit, omdat ze vonden dat ze dat verdiend hadden. Het was vooral hun eigen topprestatie die het bedrijf succes had gebracht.
   

Bron(nen):   Science Daily