4 op de 10 Amerikanen gelooft dat God de wereld maakte

Uit een nieuwe enquête blijkt dat 4 van de 10 Amerikanen gelooft dat God de wereld en de moderne mens 10.000 jaar geleden creëerde. Ongeveer de helft van de ondervraagden gelooft in de evolutietheorie, maar met behulp van God. Vooral religieuze mensen, laagopgeleiden en ouderen geloven dat het leven 6000 tot 10.000 jaar geleden begon. Uit de enquête blijkt ook dat, terwijl het percentage dat in een goddelijke creatie gelooft de laatste decennia weinig is veranderd, het aantal mensen dat in natuurlijke evolutie gelooft meer dan verdubbeld is. Kennis lijkt daarbij een grote rol te spelen: de mensen die in evolutie geloofden wisten bijna allemaal van de evolutietheorie, en de mensen die er niet in geloofden niet. De Amerikanen staan ondertussen nog steeds erg open voor bovennatuurlijke fenomenen. 80% gelooft bijvoorbeeld in wonderen en 75% in de onbevlekte ontvangenis van het kindje Jezus. Op het gebied van de wetenschap lopen ze wat achter zoals te zien was bij de resultaten van een recente kennistest: een kwart dacht dat de zon om de aarde draaide en een groot aantal wist niet dat de aardkern heet is. Voor deze nieuwe enquête werden meer dan 1000 willekeurige Amerikanen uitgekozen.  

Bron(nen):   Live Science      

12 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. Karl Ruprecht Kroenen

  Het is typisch iets van deze tijd dat men een bepaalde variant van wetenschap , waar men uitgaat van naturalisme en evolutionisme (niet te verwarren met experimentele wetenschap) op haast zo een “goddelijke” hoge standaard heeft gezet, dat als dezen beweren dat er geen bewijs is voor het bestaan voor zoiets als een schepper men dit ook meteen voor zoete koek slikt en voor waar aanneemt.

  Geloven mensen al heel lang en van oudsher al in een schepper van het heelal ,mensen zullen dit ook gewoon blijven doen.
  Dan heb ik het dus over de versie van geloven die dit behelst; een stabiele overtuiging hebben dat deze schepper er is zonder dat je er perse “wetenschappelijk” goedgekeurd bewijs voor hoeft te hebben, en niet die versie die men er van gemaakt heeft; nl geloven puur als twijfelachtige hoop of wens.

  Er is niets mis mee, en heel natuurlijk om overtuigd te zijn van het bestaan van een onzichtbare schepper die in beginsel buiten tijd en ruimte,en materie staat en dezen heeft voort doen komen uit niets
  (Ex-Nihilo).

  Natuurlijk is er tegenwoordig een hele grote groep mensen die geloven in een schepper verwerpen vanwege de zo op het oog redelijk aanneembare en simpele reden dat er zgn geen wetenschappelijk bewijs is dat er zoiets als een onzichtbare schepper of god bestaat .
  Dit berust vooral op een puur materiële manier van benaderen.

  Helaas is het veel mensen niet duidelijk dat alleen het soort wetenschap dat uitgaat van een naturalistische en evolutionistische basis zulke statements maakt en de term “wetenschap” vaak ten onechte word misbruikt als soort van autoriteit en magisch woord om de opponent snel de mond te kunnen snoeren.
  Velen weten echter niet dat naturalistische wetenschap en evolutieleer veel gaten vertonen en heel veel antwoorden schuldig blijft.

  Terwijl men zomaar (of moedwillig) even keihard voorbijgaat aan de vorm van wetenschap die uitgaat van Intelligent ontwerp of het kamp van de creationistische wetenschap, deze varianten waarbinnen men veel bevindingen heeft gedaan en nog steeds doet en dan door open te zijn voor wat men aantreft ook simpelweg het bestaan van een ontwerper/ingenieur die achter de onnoemelijke complexiteit van de als ons bekende wereld zit kan aantonen en niet probeert weg te poetsen omdat dat niet in het uitgangspunt past.

  Niet dat dit alle vragen beantwoord aangaande alles, maar wel op een eerlijke en acceptabele manier aan de hand van ontdekte zaken in de richting van het bestaan een schepper kunnen wijzen.

  Neem ik als voorbeeld maar eens de complexiteit van de menselijke cel.
  De menselijke cel is zo complex opgebouwd uit zoveel onderdelen dat als we dit zouden willen toeschrijven aan kans,toeval en adaptatie zoals evolutieleer dat beweert, dit zou neerkomen op zoiets als dit;

  Een Boeing 747 tot op het laatste schroefje uit elkaar trekken,op een grote hoop vegen en dan gaan wachten totdat er een windhoos komt die per toeval deze complete Boeing weer tot op het laatste schroefje weer in elkaar laat vallen en dat deze weer kan vliegen.

  Of neem dan zoiets als DNA, een intelligente op taal lijkende code die per mens waarschijnlijk in uitgepakte vorm (Er zitten in het DNA ook ingepakte delen,kunnen we voor het gemak maar even rar of zip file noemen) meer als 2500 Petabyte aan intelligente informatie (In data form) bevat.

  Dit zijn al een paar hele mooie voorbeelden van hoe er in hetgeen wij reeds kennen een overduidelijk intelligent ontwerp en uitvoering aanwezig is.
  In de biologie zijn er nog zoveel meer van deze mooie voorbeelden te vinden in natuur,dier en de mens dat het snel duidelijk wordt dat er achter dit alles van oorsprong een intelligent ontwerp zit.

  Neem bv al zoiets als verbazingwekkende kracht en snelheid van de Bidsprinkhaankreeft.

  http://www.kijkmagazine.nl/nie

  En dan er zijn nog ontelbaar meer van dit soort voorbeelden,alhoewel men dit alles voor gewoon en natuurlijk aanneemt , gaat men ten onrechte voorbij aan hoe bijzonder,wonderlijk en complex alles in elkaar steekt.

  En dit nog even los van een aantal oeroude filosofische stellingen die nog steeds overeind staan, zoals bv;
  Het kosmologische argument, objectieve moraliteit argument, teleologisch argument, ontologische argument.
  De mens heeft intellect en kan dus intelligent nadenken over dit soort zaken, hoe kan het dan dat de mens op deze wijze zo kan denken?
  Waarom is de mens bezig met zingeving en zoeken naar waarheid?
  Allemaal zonder oorzaak en doel?

  Alleen al in hetgeen we om ons heen kunnen aanschouwen door ontdekkingen en het gebruik van pure logica in het denken kan men al uitkomen bij een intelligent wezen dat aan de basis staat van hetgeen wij als tijd ruimte en materie kennen.

  De kans dat er dus achter al deze complexe zaken in ons universum die wij kennen (en nog niet kennen) een schepper zit, is zoveel meer aannemelijker dan die andere variant;

  Die variant die zegt;

  Dat er ooit niets was ,en zonder aanwijsbare oorzaak er plotseling iets was en van daaruit dit iets zich langzaam aan evolueerde via een onmogelijke samenloop van factoren en over een immens tijdsbestek uitgroeide in alles wat we nu ten heden dage kennen als de materiële wereld en dat nog zonder echte sturing maar puur door evolutie en adaptatie is voortgekomen, en dit allemaal zogenaamd zonder enig bewijs van enige ontwerp,intelligentie en handelen van een entiteit die boven de ons bekende tijd ruimte en materie staat.

  Dat noem ik pas echt een sterk staaltje van ” geloof” .

 2. Calhoun84

  “Kennis lijkt daarbij een grote rol te spelen: de mensen die in evolutie
  geloofden wisten bijna allemaal van de evolutietheorie, en de mensen die
  er niet in geloofden niet.”

  Wow…… Ongelofelijk.

  “Voor deze nieuwe enquête werden meer dan 1000 willekeurige Amerikanen uitgekozen.”

  1000 en willekeurig. Dus niet representatief… Ik ben onder de indruk van dit onderzoek.

  • Gralgrathor

   Dat ligt aan de methode van kiezen.

   Als je op woensdagmiddag 1000 willekeurige bezoekers van friettenten uitkiest dan heb je inderdaad waarschijnlijk geen representatieve groep.

   Als je 1000 willekeurige namen uit een telefoonboek kiest dan kun je er van uitgaan dat de groep veel nauwer aansluit bij de landelijke demografie.

   (in antwoord op Calhoun84)
   • Calhoun84

    Maar niet als je een uitspraak wilt doen over de gehele Amerikaanse bevolking. Als je daarnaast uit alle Amerikaanse staten een evenredige vertegenwoordiging wilt hebben dan vind ik 1000 behoorlijk aan de lage kant. De verschillen zijn per staat aanzienlijk, zeker wat betreft dit onderwerp.

    (in antwoord op Gralgrathor)
    • Gralgrathor

     Ja, ideaal is het telefoonboek ook weer niet. Maar goed, zoals ik al zei, het hangt helemaal van de selectiemethode af. Ik neem aan dat ze die ook zo willekeurig mogelijk hebben gehouden, om met hun 1000 deelnemers een zo representatief mogelijke groep te hebben.

     (in antwoord op Calhoun84)
 3. kletsmajoor

  Niemand hoeft in evolutie te ‘geloven’. Wetenschappers zijn al blij als je het de meest overtuigende verklaring vindt.

  • RhodBerth

   Alles wat je zelf niet kunt onderzoeken/observeren/concluderen moet je ‘geloven’. In dit geval ‘geloof’ je dan de wetenschappers. Daar is niks mis mee overigens.

   (in antwoord op kletsmajoor)
   • kletsmajoor

    Het artikel heeft het over het ‘geloven in evolutie’, niet het ‘geloven van wetenschappers’. Religieuze mensen zeggen ook dat ze ‘geloven in god’. Daarom vermijd ik het woord geloven liever helemaal als het over wetenschap gaat om misverstanden te voorkomen.

    (in antwoord op RhodBerth)
 4. Koper

  De genealogieën van Genesis 5 en 11 geven gedetailleerde chronologische informatie dat de schepping ongeveer 6.000 jaar geleden plaats vond.

Reacties niet toegestaan