3 manieren om een succesvolle carrière op te bouwen

De economische crisis en de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt maken dat het voor jonge mensen moeilijk is om een baan te krijgen en te houden. En op zijn beurt is dat weer van invloed op het verdere verloop van hun carrière.

Welke psychologische factoren bepalen wie het meeste kans heeft op een succesvolle loopbaan? Uit een Amerikaans onderzoek blijkt dat er 3 factoren zijn die daaraan bijdragen:

  • ambities qua opleiding: wil je steeds verder studeren, bij- of nascholingen volgen?
  • een duidelijk doel hebben: heb je een duidelijk beeld voor ogen van wat je wil bereiken in je loopbaan? Wie dat niet heeft, heeft meer kans om een baan aan te nemen beneden zijn niveau en op langere termijn heb je dan meer kans om werkeloos te worden.
  • actief zoeken naar werk: wie op de meest verschillende manieren werk zoekt, heeft meer kans om een baan te hebben en te houden.

Jongvolwassenen (van 18 tot 30 jaar), die heel ambitieus waren en een duidelijk doel voor ogen hadden, hadden meer kans om nog steeds aan het werk te zijn als ze 33 tot 36 jaar oud waren. Ze verdienden ook meer dan hun minder ambitieuze en minder doelgerichte leeftijdsgenoten. Dit verschil bleef bestaan als gecontroleerd werd voor opleidingsniveau. Bovengenoemde factoren zijn ook onderling met elkaar verbonden en van invloed op de langere termijn.

Bron(nen):   Medical News Today