Van Facebook raken tieners aan de drank en de drugs

De kans dat een tiener verslaafd raakt aan drank of drugs wordt groter als hij gebruik maakt van sociale netwerksites, zoals Facebook. Dit beweren wetenschappers van het National Center on Addiction and Substance Abuse (Casa) van de Columbia University in New York. Zij lieten 1000 tieners in de leeftijd van 12 tot 17 jaar een online enquête invullen. Daarnaast werden ook nog eens 1000 tieners via de telefoon ondervraagd.

Hieruit bleek dat bij tieners die gebruik maken van sociale netwerksites 5 keer meer kans hebben om te roken. Ook was de kans dat ze alcohol dronken maar liefst 3 keer zo groot en de kans dat ze cannabis gebruikten 2 keer zo groot.  Volgens de onderzoekers komt dit doordat de sociale druk op tieners groter is als ze gebruik maken van websites zoals Facebook. Op Facebook ziet de tiener namelijk allemaal foto’s van andere tieners die aan de drank en drugs zitten. Dit zou het zelf gebruiken van deze middelen stimuleren. Volgens de wetenschappers is de oplossing dan ook dat Facebook dergelijke foto’s verwijdert van haar website om zo de tieners te beschermen tegen blootstelling aan drank en drugs.

Verder was er nog een ander onderzoek onder 500 ouders. Hieruit bleek dat maar liefst 86% van de ouders geen idee had dat een sociale netwerksite zoals Facebook van invloed zou kunnen zijn op de kans dat hun kinderen aan de drank gaan.

Bron(nen):   Daily Mail