Pubers nemen conflicten van school mee naar huis en andersom

Andrew Fuligni en zijn collega's houden zich al jaren bezig met het leven van Amerikaanse pubers. Zo onderzochten ze of stress in de tienerjaren van invloed is op hun gezondheid als volwassene (dat is zo), of tieners hun religieuze overtuiging behouden als ze volwassen zijn (dat doen ze) en of stigmatisering op basis van hun etnische achtergrond van invloed is op hun schoolprestaties (dat is ook zo).

Nu hebben ze een nieuw onderwerp: ruzies, meer bepaald of het gebakkelei op school van invloed is op het gehakketak thuis en andersom. Uit hun onderzoek bleek dat pubers die het met hun ouders en andere gezinsleden aan de stok hebben vaak op dezelfde dag conflicten hebben met leeftijdsgenoten. De invloed van ruzies thuis waren echter groter dan die van ruzies met leeftijdsgenoten. Ook 2 of 3 dagen na een ruzie thuis, hadden ze meer kans op ruzie met leeftijdsgenoten. Na een ruzie met leeftijdsgenoten hadden ze alleen dezelfde dag meer kans op conflicten thuis. Dit effect was nog sterker voor meisjes dan voor jongens.

Bron(nen):   Science Daily