Via een hersenscan kun je zien of iemand pedofiel is

Pedofielen vertonen een ander patroon van hersenactiviteit dan andere mannen, als ze naar foto's van naakte kinderen kijken. Zo kun je dus zien wie pedofiel is en wie niet.

De proefpersonen waren 24 mannen, die zichzelf pedofiel noemden en in behandeling waren daarvoor, en 32 mannelijke controles. Ze kregen allemaal foto's te zien van naakte mannen, vrouwen, jongens en meisjes. Door middel van een fMRI werd de hersenactiviteit gemeten. Als de onderzoekers iemands patroon van hersenactiviteit vergeleken met dat van de gemiddelde pedo en dat van de gemiddelde normale controle, konden ze iemand in 95% van de gevallen in de juiste groep indelen.
 In de grafiek zie je dat er een duidelijk verschil is tussen pedofielen en normale mannen. Tussen homo- en heteroseksuele mannen is veel meer overlap en dat geldt ook voor homo- en heteroseksuele pedofielen.

Een probleem is wel dat de onderzoekers niet weten wat er in de hoofden van de mannen omging. Behalve een seksuele prikkel kan de foto van een kind ook schuld of schaamte oproepen. Omdat deze pedofielen vrijwillig in therapie zijn gegaan, is dat niet onwaarschijnlijk.

Het enige wat je kunt zeggen is dat pedofielen en normale mannen verschillen qua hersenactiviteit, maar niet of dat voor alle pedofielen geldt. En misschien geldt het ook wel voor mannen die zich aangetrokken voelen tot kinderen, maar nog nooit een kind een haar gekrenkt hebben. Zij worden dan in hetzelfde hokje geplaatst als een kinderverkrachter.

Bron(nen):   Discover Magazine