3 soorten ADHD

Op basis van eerder onderzoek definieerde neuropsycholoog Patrick de Zeeuw van de Universiteit Utrecht 3 soorten psychische functies waarin kinderen met ADHD kunnen afwijken van gezonde kinderen:
(1) ze zijn slechter in het remmen van gedrag en impulsiever
(2) ze zijn minder gevoelig voor beloning en straf
(3) ze hebben problemen met het gevoel voor tijd en timing, bv. wanneer mag ik praten en wanneer niet?

De Zeeuw liet 57 kinderen met ADHD en 83 gezonde kinderen neuropsychologische tests doen. Zo spoorde hij afwijkingen in de 3 soorten gedrag op. Van de kinderen met ADHD die problemen hadden bij deze tests, had 80% slechts in 1 van de 3 typen een afwijking.

Bij de 3 typen zijn ook specifieke hersennetwerken betrokken. Tot nu toe dacht men dat ADHD veroorzaakt wordt door een afwijking op één plaats in de hersenen. Nu blijkt dat meerdere neurobiologische wegen naar ADHD kunnen leiden. En wellicht vereisen de verschillende typen ook een andere behandeling.

Bron(nen):   Universiteit Utrecht