Wetenschapper beticht Pim Van Lommel (‘Bijna Dood) van kwakzalverij

Een van de grootste populair-wetenschappelijke bestsellers van de laatste jaren, Eindeloos Bewustzijn van cardioloog Pim van Lommel, is gebaseerd op 'misleidend' onderzoek dat 'ver voorbij gaat aan de wetenschap'. Dat zegt hoogleraar neurologie Kevin Wilson van de universiteit van Kentucky, autoriteit op het gebied van bijnadoodervaringen in de Volkskrant.
Tien jaar geleden publiceerden Van Lommel en collega's in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet een studie waarin ze beschreven hoe 12% van de patiënten met een hartstilstand een mystiek aandoende bijna-doodervaring kreeg. De patiënten waren 'klinisch dood', aldus het team.

Nelson, die het fenomeen al dertig jaar bestudeert, betwist dat. 'Ze waren springlevend. Het hart kan tien seconden stilstaan terwijl het brein prima blijft werken. En ook daarna kan het brein nog langdurig functioneren. Van Lommel gaf de indruk dat hij mensen had bestudeerd die terugkeerden uit de dood. Dat was absoluut niet het geval.'

'Je moet weten waar de wetenschap ophoudt en het geloof het overneemt', zegt Nelson. 'Als neuroloog was ik verbijsterd dat The Lancet hem heeft toegestaan om erop los te speculeren over dit soort filosofische zaken die ver buiten datgene liggen wat de wetenschap toestaat.'
 'Ik heb nooit beweerd dat het bewustzijn na de dood blijft bestaan, wel dat er een zeer heldere bewustzijnstoestand is als de activiteit in de hersenen tijdelijk wegvalt," zegt Van Lommel in De Volkskrant. De inhoud van de ervaring is met de materialistische, reductionistische wetenschap niet te verklaren. Als je alleen alles wat meetbaar is wetenschap noemt, vallen gebieden als psychologie, filosofie en theologie er ook buiten.'

Lees de Volkskrant voor de hele controverse.