‘Onwetendheid is een zegen’

Hoe minder mensen weten over belangrijke maatschappelijke vraagstukken, zoals de economische crisis, een tekort aan energiebronnen en het milieu, hoe minder ze daarover willen weten. En hoe urgenter het probleem is, hoe minder informatie ze willen.

Wetenschappers noemen dat de 'onwetendheid is een zegen' benadering van maatschappelijke problemen. Onderzoek naar dit fenomeen kan helpen om de maatschappelijke betrokkenheid van mensen te vergroten door mensen op de juiste manier voor te lichten.

Vijf studies, die in 2010 en 2011 uitgevoerd werden in de VS en Canada, beschrijven hoe onwetendheid leidt tot afhankelijkheid en een blind vertrouwen in de overheid. Uit een studie bleek bv. dat mensen die zich het zwaarst getroffen voelden door de economische crisis, alle informatie vermijden die er op zou kunnen wijzen dat de regering niet goed in staat is om dit probleem aan te pakken. Positieve informatie over de overheid wordt niet vermeden.

Hoe complexer de beschrijving van een probleem is, hoe hulpelozer mensen zich voelen, hoe afhankelijker ze worden, hoe meer ze vertrouwen op de overheid en hoe minder behoefte aan kennis ze hebben. Eigenlijk zou je verwachten dat mensen minder vertrouwen hebben in de overheid naarmate het probleem complexer wordt, maar in plaats daarvan zijn ze eerder geneigd om complexe problemen 'uit te besteden' aan de overheid. Dat geeft hen een gevoel van vertrouwen en als ze meer kennis zouden verwerven, zou dat hun vertrouwen in de overheid kunnen schaden. 

Bron(nen):   e-Science News