Angstige mensen zijn ongevoeliger voor hun omgeving

Van angstige mensen wordt vaak gedacht dat ze 'overgevoelig' zijn. Uit onderzoek van de universiteit van Tel Aviv blijkt het tegendeel: ze zijn niet gevoelig genoeg.

Onderzocht werd hoe de hersenen van angstige en niet-angstige mensen reageren op angstwekkende prikkels. De hersenactiviteit werd gemeten door middel van een EEG. Hieruit bleek dat de hersenen van de mensen in de angstige groep minder geactiveerd werden door de beelden dan die van de niet-angstige groep.

De onderzoekers denken dat angstige mensen misschien minder goed in staat zijn om bedreigingen in te schatten en dat is nu eenmaal noodzakelijk om adequaat te kunnen reageren. Niet-angstige mensen hebben kennelijk een onbewust vroeg signaleringssysteem dat hen voorbereidt op potentieel gevaar. Angstige mensen worden daarentegen overvallen door angstwekkende situaties, die niet angstigen al onbewust hadden zien aankomen.

Wel belangrijk om te weten is dat het onderzoek werd uitgevoerd onder studenten: de 10% meest angstigen werden vergeleken met de 10% minst angstigen. Het gaat dus niet om mensen met een angststoornis, zoals een paniekstoornis of smetvrees.

Bron(nen):   Psy Post