Agressieve peuter? Dat zegt iets over je relatie

Stel je voor: pap en mam maken ruzie. Kind komt binnen. Ouders kunnen hun boosheid en andere negatieve gevoelens niet zomaar opzij zetten en dat maakt het ook moeilijk om vriendelijk en geduldig op het kind te reageren. En als de kwaliteit van het ouderschap afneemt, heb je meer kans dat je kind probleemgedrag gaat vertonen.

Het zou natuurlijk een kwestie van genen kunnen zijn: vijandige, agressieve ouders krijgen dito kinderen. Dat is onderzocht bij adoptiekinderen in de leeftijd van 18 tot 27 maanden, hun adoptieouders en hun biologische moeder. Spanningen in de relatie tussen de adoptieouders, negatief ouderschap door beide adoptieouders en agressie bij de peuter hingen duidelijk met elkaar samen. Spanningen in de relatie veroorzaakten niet rechtstreeks agressie bij het kind, maar alleen als ze leidden tot vijandig gedrag richting kind.

Antisociale persoonlijkheidskenmerken van de adoptiemoeder ging ook samen met meer agressie bij het kind (los van de conflicten in de relatie). Antisociaal gedrag van de biologische moeder niet. Dat wil zeggen dat de omgeving waarin het kind opgroeit belangrijker is dan de genen. En als je kind gedragsproblemen heeft, kan het geen kwaad om ook naar jezelf en de kwaliteit van de relatie met je partner te kijken.

Bron(nen):   Child-Psych