Dominante ouders ondermijnen de sociale vaardigheden van jongeren

Kinderen hebben regels nodig waar ze zich aan moeten houden. Maar als ouders erg veeleisend zijn, kan dat een negatieve invloed hebben op de sociale vaardigheden van het kind. Dat hebben psychologen van de University of Virginia vastgesteld in een studie naar de overgang van de adolescentie naar volwassenheid.

Eerst vulden 184 13-jarigen meerdere vragenlijsten in, onder meer over psychologische controlerende tactieken die de ouders gebruikten, zoals het induceren van schuld of dreigen met het onthouden van affectie. Een van de items was bijvoorbeeld of hun vader zou zeggen dat 'als je echt om hem gaf, je niets zou doen waar hij zich zorgen zou over moeten maken' of hun moeder 'minder vriendelijk zou worden als ze de dingen niet bekeken op haar manier'. De proefpersonen werden opnieuw onderzocht als ze 18 en 21 waren. Daarbij werd hen gevraagd een goede vriend, en later een partner mee te nemen als ze die hadden. De paren werden gevraagd om hypothetische vragen te beantwoorden die bewust zo opgesteld waren dat ze waarschijnlijk zouden leiden tot een meningsverschil. De onderzoekers bestudeerden vervolgens hoe ze met dat meningsverschil omgingen. Hieruit bleek dat 13-jarigen met veeleisende ouders minder goed konden omgaan met meningsverschillen met hun vrienden als ze 18 waren. Ze hadden moeite om hun mening op een zelfverzekerde, gemotiveerde manier naar voren te brengen. En als ze toch hun mening uitten, slaagden ze er vaak niet in om dat op een warme en productieve manier te doen. De onderzoekers veronderstellen dat manipulatieve ouders het vermogen van hun kind om te leren hoe ze hun standpunt beargumenteren in relaties met anderen ondermijnen. Hoewel ouders wel grenzen moeten stellen, impliceren sterk dominante tactieken dat een meningsverschil de relatie beschadigt of in gevaar brengt. Als ouders uitleggen waarom ze bepaalde regels stellen en meningsverschillen op een constructieve manier uitpraten, zijn de jongeren veel beter voorbereid op toekomstige meningsverschillen. De gevolgen van gespannen of dominante relaties bleken bovendien nog te verergeren met de tijd. Problemen met het oplossen van meningsverschillen op de leeftijd van 18 voorspelden nog slechtere communicatieve vaardigheden op de leeftijd van 21.

Bron(nen):   Scientific American