Wat doet armoede met de hersenen van kinderen?

Opgroeien in armoede kan de prestaties van kinderen belemmeren en is van invloed op hun verdere levensloop. Economen en sociale wetenschappers hebben de gevolgen van armoede in de kindertijd uitgebreid bestudeerd, maar neurowetenschappers willen deze inzichten nu aanvullen met gegevens over de impact van armoede op de hersenen van jonge kinderen. Deze week werden onderzoeksresultaten over de gevolgen van armoede op de hersenen van kinderen gepresenteerd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Society for Neuroscience in Chicago. Een belangrijke tekortkoming van veel studies is dat ze slechts aantonen dat er een correlatie is tussen een bepaalde hersenstructuur en armoede. Zo bleek uit een onderzoek van het Columbia University Medical Center dat kinderen die opgroeien in gezinnen met lagere inkomens een kleiner hersenoppervlak en zwakkere cognitieve vaardigheden hebben. Maar daarmee is nog niet aangetoond dat deze verschillen in cognitieve vaardigheden en hersenstructuur het rechtstreeks gevolg zijn van leven in armoede. Arme kinderen hebben vaak te maken met een taalachterstand in combinatie met een verminderde selectieve aandacht, d.w.z. de mogelijkheid om stimuli die de aandacht afleiden te negeren en te focussen op activiteiten in de klas. Het Brain Development Lab van de Universiteit van Oregon werkt samen met lokale organisaties aan een programma om selectieve aandacht, stressmanagement en ouderschapsvaardigheden in arme gezinnen te verbeteren door middel van 8 wekelijkse sessies. Het effect van dit programma wordt nu in een gerandomiseerde gecontroleerde trial onderzocht. Een ander onderzoek van de Nationale Universiteit van San Martin in Argentinië maakt gebruik van computersimulaties om te beoordelen of bepaalde programma's jonge kinderen uit gezinnen met lage inkomens kunnen helpen om hun cognitieve vaardigheden te verbeteren. Een risico van onderzoek naar verschillen in de hersenen van kinderen uit arme gezinnen is dat de indruk kan worden gewekt dat deze verschillen onveranderlijk zijn. Daarom is het belangrijk om de neuroplasticiteit, het vermogen van de hersenen om te veranderen als ze worden blootgesteld aan nieuwe ervaringen, te benadrukken. Armoede kan een schadelijke invloed hebben op de vroege ontwikkeling, maar die invloed kan later nog bijgestuurd worden.

Bron(nen):   Scientific American      

2 Reacties Doe mee met de discussie →


  1. vanhetgoor

    Het is een vicieuze cirkel dus, lage lonen van de ouders zorgen voor minder goede leerprestaties van de kinderen, als zij opgroeien dan worden het weer mensen met minder kansen en dus een slechte baan met een laag salaris. Er zijn meer van dit soort oorzaak = gevolg situaties. Bijvoorbeeld waarom meer mensen met een laag salaris er voor kiezen om in de misdaad te gaan. Waarom dikke mensen te veel eten. Waarom domme mensen kiezen voor een abject wereldbeeld en stuitende levensovertuiging & cultuur. Het is een gevolg van een eenmaal gemaakte foute keuze. En die foute keuze uit het verleden wordt door alles weer versterkt om terug te komen op die oorsponkelijke foute keuze. De oplossing is verplicht worden om na te denken. Helaas is dat niet zo makkelijk.

  2. Dead Silence

    Iedereen kan een lijn trekken door een ronde puntenwolk en het correlatie noemen.

Reacties niet toegestaan