Antisociaal gedrag van jongeren te zien in de hersenen

Uit hersenscans blijkt dat er mogelijk een verband is tussen de ontwikkeling van de hersenen en antisociaal gedrag van jongeren. Er werden structurele verschillen gevonden in de hersenscans van jonge mannen met antisociale gedragsproblemen in vergelijking met die van leeftijdgenoten zonder gedragsproblemen. Twee hersengebieden (de orbitofrontale cortex en de mediale temporale cortex) weken qua dikte af bij jongeren met gedragsproblemen. Volgens de onderzoekers van de Cambridge University wijst dit op een abnormale ontwikkeling van de hersenen op jonge leeftijd. Het is mogelijk dat problemen in de kindertijd van invloed zijn geweest op de ontwikkeling van de hersenen. Aan het onderzoek namen 58 jongens in de leeftijd van 16 tot 21 jaar deel die de diagnose 'gedragsstoornis' hadden gekregen. Dit houdt in dat ze gedurende langere tijd agressief of destructief gedrag vertoonden. De gedragsstoornis trad bij deze jongens al op voor ze 10 jaar waren. De hersenscans van deze groep werden vergeleken met die van 25 jongens in dezelfde leeftijd zonder gedragsproblemen. Het onderzoek werd herhaald met 37 jonge mannen met gedragsproblemen en 32 mannen zonder gedragsstoornis. Ook hier werden dezelfde verschillen gevonden.

Bron(nen):   The Guardian