Als je veel vloekt en scheldt, heb je waarschijnlijk één hele goede eigenschap

Had je het goede voornemen om dit jaar minder te vloeken, dan moet je dat idee misschien heroverwegen. Wetenschappers hebben ontdekt dat wie veel scheldwoorden gebruikt juist heel eerlijk is.

De onderzoekers van onder meer Stanford en Cambridge vroegen 276 respondenten naar de mate waarin ze vloekten. Daaronder valt seksueel getinte taal, scheldwoorden en alle andere tekst die als sociaal ongepast wordt beschouwd. Ook werd getest hoe eerlijk ze waren in verschillende situaties. Daaruit bleek dat de eerlijkste mensen ook het meeste vloekten.

De wetenschappers concludeerden verder dat mensen het schelden vooral gebruikten om hun emoties uit te drukken, veel meer dan dat ze anderen wilden beledigen. In een tweede studie analyseerden ze de status-updates van 73.000 Facebookgebruikers. Ook daarbij bleek dat de eerlijkste mensen de meeste scheldwoorden gebruikten.

De onderzoekers stellen dat vloeken en schelden vaak wordt gebruikt om gevoelens uit te drukken, wat suggereert dat mensen die dit vaak doen een eerlijk beeld schetsen van zichzelf.

Bron(nen):   The Independent