Deze eigenschap bepaalt hoe goed een kind het doet op school

De scholen zijn weer begonnen. Kinderen storten zich deze week weer massaal op taal en rekenen, geschiedenis en aardrijkskunde, maar wat maakt nu dat ze daar succesvol in zijn? Psycholoog René Diekstra vraagt het ouders wel eens. Die antwoorden dan bijvoorbeeld met intelligentie, interesse of ijver. Ook noemen ze de relatie met de leraar of de sfeer in de klas. Het is allemaal van belang zegt de psycholoog, maar één eigenschap steekt er met kop en schouders boven uit en wordt zelden genoemd: zelfbeheersing. Dat is de mate waarin een kind eigen gevoelens en gedrag weet te sturen. Denk aan de vaardigheid om je niet af te laten leiden en doelgericht bezig te blijven. Allerlei internationale studies tonen aan dat de mate waarin kinderen al vroeg tot zelfbeheersing in staat zijn, voorspelt hoe ze het later als volwassene doen op het gebied van opleiding en inkomen, maar ook als het gaat om psychische en lichamelijke gezondheid. Bekendste voorbeeld zijn de marshmallow-experimenten. Daarin krijgen vierjarige kinderen een marshmallow. De begeleider gaat even weg, maar vertelt de kinderen dat ze nog een tweede marshmallow krijgen als ze wachten met het eten van de eerste tot hij terug is. Kinderen die zich een kwartier lang beheersen doen het later aanzienlijk beter dan de kinderen die toegaven aan de verleiding. Zelfbeheersing blijkt als voorspeller van succes zelfs belangrijker dan IQ of thuissituatie.

Bron(nen):   AD