Mannen zieker van griep? Onzin, allemaal aanstelleritis

Het is een bekend gegeven: mannen puffen en kreunen een stuk harder onder de griep dan vrouwen. Een maand geleden kregen ze gelijk, de mannengriep zou echt bestaan. Een studie, die in het kerstnummer van het gerenommeerde British Medical Journal (BMJ) verscheen, zou aantonen dat ze werkelijk zwaardere klachten hebben dan vrouwen.

De Canadese huisartsgeneeskundige Kyle Sue schreef in ‘De wetenschap achter de mannengriep’ dat uit tientallen onderzoeken en rapporten bleek dat mannen echt zieker worden van een virus. Specifieker: luchtweginfecties zouden harder toeslaan bij de man, vermoedelijk doordat hun immuunsysteem er minder goed op reageert, aldus Sue. Maar publicist en oud-Volkskrant-columnist Hans van Maanen verdiepte zich in de literatuur die Sue aanhaalt en concludeert dat die op zeker zeven punten onvolledig of zelfs helemaal verkeerd is samengevat. In werkelijkheid bleek er in de meeste studies helemaal geen verschil tussen mannen en vrouwen te zijn gevonden, zo schrijft Van Maanen op de website Kloptdatwel.nl.

‘Een flutstukje’, ‘abominabel uitgevoerd’ en ‘zo vol gaten dat je er dwars doorheen kunt kijken’, aldus Van Maanen. Hij krijgt gelijk, zelfs van Sue zelf. “Ik heb dit verkeerd begrepen, deze journalist heeft gelijk. Ik zal The BMJ op de hoogte stellen van de fout”, mailt hij naar de Volkskrant. Maar ook andere wetenschappers die onderzoekjes uitvoerden naar het onderwerp geven Van Maanen gelijk. Zo meldt Lucas van Eijck over zijn studie in Nijmegen: “Wat opviel, was dat mannen en vrouwen dezelfde mate van klachten kregen. En zo’n gecontroleerd experiment bij de mens is natuurlijk hoogwaardiger bewijs dan proefdieronderzoek of anekdotes uit de literatuur.”

Hoe het deftige BMJ reageert op hun publicatie van een flutonderzoek? Sue’s artikel moet als een opiniestuk worden gelezen, aldus de verantwoordelijk redacteur.

Bron(nen):   De Volkskrant