Kans op leukemie mogelijk groter door straling transformatorhuisjes

De Gezondheidsraad heeft nieuw onderzoek gedaan naar de straling van transformatorhuisjes. Daaruit zijn aanwijzingen naar voren gekomen dat de straling de kans op leukemie bij kinderen vergroot. Volgens de raad zou elke twee jaar één kind de ziekte ontwikkelen als gevolg van de straling. Daarvoor moeten kinderen wel minstens een jaar lang gemiddeld veertien uur per dag aan de elektromagnetische velden zijn blootgesteld. Alleen als de transformatorhuisjes minder dan zes meter van een huis of school af staan is er een verhoogd risico. In Nederland staan er zeker 100.000 transformatorhuisjes, minstens een per woonwijk. Het verschilt per huisje hoeveel straling ze uitstoten. De Gezondheidsraad adviseert om geen nieuwe huizen of scholen in de buurt van de huisjes te bouwen. Eerder onderzoek wees al uit dat het wonen onder hoogspanningskabels schadelijk kan zijn. Ook dit zou de kans op kanker bij kinderen vergroten, al achten niet alle wetenschappers dat bewezen.

Bron(nen):   RTL Nieuws