Vrouwen vallen op welwillend seksistische mannen

Feministen zullen vermoedelijk niet blij zijn met de uitkomsten van een studie van de University of Kent samen met de Iowa State University. De wetenschappers van beide instituten komen tot de vaststelling dat vrouwen in meerderheid vallen voor mannen die een ‘welwillende vorm van seksisme’ vertonen.  Dat zijn mannen die denken en zich gedragen alsof vrouwen anders zijn dan zij zelf. Bijvoorbeeld door zich te gedragen als zij, mannen, het sterke geslacht zijn en vrouwen het zwakke geslacht. En dat tot op zekere hoogte vrouwen bescherming willen van hun mannelijke partner. Er zijn tamelijk veel aanwijzingen uit de evolutionaire psychologie die die vondst nogal logisch maken, maar de uitkomsten staan wel haaks op de gedachte dat mannen en vrouwen gelijk zijn.Volgens de uitkomsten van de studie willen de meeste vrouwen liever als ‘speciaal’ behandeld en gezien worden dan als gelijken.

De onderzoekers denken dat vrouwen de welwillend seksistische houding aanvaarden en verkiezen omdat ze er uit concluderen dat de mannen betrokken zijn bij de relatie en deze serieus nemen

Bron(nen):   Indepenent