Doe de test voor vaders: vaders, sport en het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten

Wetenschap
door Chantal Caeszondag, 19 juni 2011 om 00:00
welingelichtekringen header 1
Uit recent onderzoek is gebleken dat de opvoedingsstijl van ouders van invloed is de ontwikkeling van leiderschapskwaliteiten bij kinderen. En sport lijkt daar ook toe bij te dragen.
Er zijn 4 typen opvoedingsstijlen:
 1. Autoritair
  De ouder is de baas en het kind moet gehoorzamen. Vader's wil is wet. Houdt het kind zich niet aan de regels? Dan krijgt het straf. Er is geen ruimte voor discussie. Onderzoek wijst uit dat kinderen van autoritaire ouders later belangrijke sociale en communicatieve vaardigheden missen die belangrijk zijn voor leiderschap, zoals onderhandelen, initiatieven ontplooien, zelfstandig beslissen, risico's durven nemen, ...
 2. Verwaarlozend
  Ouders die hun kind verwaarlozen, stellen weinig regels, maar bieden ook weinig geborgenheid, steun, veiligheid en betrokkenheid. De tv en de pc dienen als babysit. Het kind mag het allemaal zelf uitzoeken. Deze kinderen hebben meestal weinig zelfbeheersing en weinig communicatieve vaardigheden.
 3. Toegeeflijk
  Toegeeflijke ouders hebben veel aandacht voor de wensen en behoeften van hun kind. Ze geven hun kind bijna altijd zijn zin. In feite is het kind de baas en er worden weinig eisen aan hem gesteld. Een kind van toegeeflijke ouders leert geen grenzen kennen. Deze opvoedingsstijl leidt doorgaans tot creativieve kinderen, maar ook tot weinig zelfbeheersing. En ze leren geen rekening te houden met anderen.
 4. Democratisch
  Ouders die regels stellen en tegelijkertijd oog hebben voor de behoeften van hun kind zijn democratische opvoeders. Zij geven leiding met liefde, houden rekening met de ontwikkeling van hun kind en overleggen met hun kind. De regels die ze stellen onderbouwen ze met argumenten. Het kind wordt gesteund en aangemoedigd. Deze manier van opvoeden stimuleert het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid. Ze zijn van jongs af aan gewend om te onderhandelen, maar ook om zelf verantwoordelijkheid te nemen.
Ook sport bevordert leidinggevende kwaliteiten bij kinderen. Het draagt ertoe bij dat het kind initiatief durft te nemen, leert samenwerken in een team en zijn emoties leert beheersen (hij moet tegen zijn verlies kunnen). De competitie en de taakgerichtheid vormen een goede voorbereiding voor latere leidinggevende functies. Uiteraard is het de bedoeling dat ze op een sportieve manier getraind en gecoacht worden.