Gelovigen vinden atheïsten minder betrouwbaar

Wetenschap
door Chantal Caeswoensdag, 07 december 2011 om 00:00
welingelichtekringen header 1
Volgens een studie van de universiteit van Oregon vinden mensen atheïsten minder betrouwbaar dan mensen met religieuze levensovertuigingen. Dat blijkt een hardnekkig vooroordeel te zijn. Vooral daar waar religieuzen in de meerderheid zijn (en dat is op veel plaatsen in de wereld het geval) ziet men atheïsten als het minst betrouwbaar. Atheïsten vinden elkaar ook niet meer betrouwbaar.
Welke psychologische processen liggen ten grondslag aan deze anti-atheïstische gevoelens? In een reeks van 6 studies kregen mensen hypothetische vragen en scenario's voorgelegd om hun gevoelens t.o.v. atheïsten te meten. Eigenlijk vindt men iedereen betrouwbaarder dan atheïsten. Alleen verkrachters werden evenveel gewantrouwd. Veel mensen denken dat het 'geloof in een waakzame en straffende God' mensen betrouwbaarder maakt.