Maakt internet ons slimmer?

Wetenschap
door Admin
maandag, 07 juni 2010 om 00:00
welingelichtekringen header 1
De digitale media maken gebruikers spelenderwijs vertrouwd met een mix van tekst, beeld en geluid. Echter: de leveranciers van deze internetproducten zijn dikwijls jong, ongeschoold en maken zich niet druk om de standaard die in de oude media doorgaans gebruikelijk was. Dus wat krijg je? Een nogal banale kijk op de werkelijkheid.
In The Wall Street Journal wordt een vergelijking gemaakt met de tijd dat de boekdrukkunst ontstond: de bijbel werd opeens in allerlei talen vertaald, er kwamen pseudo-versies van het heilige boek en ook ontstond er een vloed aan vulgaire teksten die de oorspronkelijke bijbel 'omlaag' haalden. Je zou kunnen zeggen dat destijds het intellectuele peil in Europa in korte tijd aanmerkelijk daalde. Sterker nog, dankzij de boekdrukkunst ontstond de Reformatie die het hele rijke Roomse leven op zijn grondvesten deed schudden. Zij het dat daar weer iets anders achteraan kwam: boeken, kranten, tijdschriften en tenslotte ook wetenschap, waarbij de een zijn voordeel kon doen met de geschriften van de ander. Onze tijd, zo betoogt The Wall Street Journal in een bijzonder interessant artikel, toont gelijkenis met de tijd dat de boekdrukkunst om zich heen greep.
De digitale revolutie zorgt op een explosieve wijze voor nieuwe informatie die zich razendsnel over de wereld verspreidt. En met inmiddels 1.8 miljard internetgebruikers kan dat hard gaan. PatientsLikeMe wordt bijvoorbeeld wereldwijd geraadpleegd door mensen die meer over hun ziekte willen weten, ook in Afrikaanse landen, en een dergelijke informatiebron was nog maar kort geleden ondenkbaar.
In zekere zin herhaalt de geschiedenis zich: nieuwe media zorgen eerst voor een zekere banalisering om daarna grote (en verheven) effecten te sorteren. Zo kreeg je na de uitvinding van de boekdrukkunst op enig moment het erotische verhalenboek en pas 100 jaar later het wetenschappelijke tijdschrift. En toch heeft het ene met het ander te maken.
Op internet vormen lezen en schrijven belangrijke bezigheden. Ook gezien de schaal van het web kan het niet anders of internet zal in de 21ste eeuw voor een geweldige intellectuele impuls zorgen.