Imagodeskundigen: mensen in opspraak moeten verantwoording nemen

Het is van groot belang dat in opspraak geraakte personen en organisaties zelfreflectie tonen over hun gedrag om hun reputatie te herstellen. Dat zeggen imago- en reputatiedeskundigen tegen het ANP in reactie op de onthullingen van de Volkskrant over grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport.

Op termijn zou het ook mogelijk zijn om hun reputatie te herstellen voor mensen die in het artikel van de Volkskrant zijn genoemd. "Dat denk ik zeker, als iemand laat zien dat die een 2.0 versie van zichzelf is geworden", zegt Marieke Jansz, die zich richt op reputatie-opbouw en reputatieschade. "Maar dat moet je aantonen. Daarvoor is één keer een bericht waarin je spijt toont niet genoeg. Je moet echt laten zien dat je hebt gereflecteerd op je eigen gedrag. Die reflectie heb je nodig om een nieuwe start te kunnen maken."

Imagodeskundige Zabeth van Veen sluit zich daarbij aan. "Neem je verantwoording en wees eerlijk", is haar advies. In het geval van Tom Egbers, die in het artikel van de Volkskrant wordt genoemd, denkt zij dat de presentator ook op sympathie zou kunnen rekenen door op te komen voor zijn vrouw Janke Dekker en het werk dat zij in de afgelopen jaren heeft gedaan als voorzitter van meldpunt MORES. "Dan laat je zien dat je verantwoording neemt en kun je laten zien dat je het echt erg vindt voor je vrouw. Dat hij het heel erg vindt dat zijn vrouw die zich zo heeft ingezet voor slachtoffers nu wordt geslachtofferd voor zijn gedrag."

Overwaaien

Hoewel er nu veel aandacht is voor de bekende gezichten, ligt het grootste probleem volgens Jansz vooral bij de leiding. "Er zullen altijd mensen zijn die over de schreef gaan. Maar het echte probleem is natuurlijk het niet aanspreken daarvan en dat het kan blijven bestaan." In die context denkt Van Veen ook dat het goed is dat de hoofdredactie van NOS Sport is teruggetreden. "Als die zou blijven zitten, krijg je niet snel een cultuurverandering."

In de toekomst moeten organisaties volgens Jansz beseffen dat dingen niet "zomaar overwaaien". "Ook al zijn het affaires van veel jaren geleden, als het niet meteen is opgelost loop je op elk moment risico dat het weer bovenkomt."