Hot issues: jongeren en seks

Veel christelijke jongeren krijgen van huis uit mee dat seks voor het huwelijk geen optie is. Maar hoe je dan wel op een goede manier met seksuele verlangens kunt omgaan, zeggen ouders niet. Journalist Esther Kaper (27) vertelt in haar boek 'Hot issues' over de kloof tussen haar geloofsovertuiging en haar seksuele verlangens. Ze laat ook een aantal christelijke stellen aan het woord en haar man leverde verschillende bijdragen. Hiermee komt zowel het mannelijke als het vrouwelijke element in beeld.

Esther Kaper wilde in eerste instantie blindelings de strakke regels van de kerk volgen. Achteraf zegt ze dat het gezonder is om zelf te zoeken naar God's bedoeling met seksualiteit, omdat dit tot een doordachte keuze leidt. Het antwoord dat in het boek naar voren komt, is dan ook geen objectieve norm. Kaper wil geen set regels geven, maar illustreert wat voor hen werkte.

'Hot issues' is een open en eerlijk boek dat met vaart leest. Kaper beschrijft op een innemende manier hoe rijk seksualiteit is en daarbij kaart ze ook zaken zoals zelfbevrediging en porno aan. Het kan jongeren helpen om op het terrein van seksualiteit bewuste keuzes te maken en grenzen te bewaken. En het kan (ook niet-christelijke) ouders inspireren om jongeren daarbij te begeleiden.

Hot issues. Eerlijk over seks
Esther Kaper
€ 12,50
Uitgeverij Medema
ISBN 9789063536169

Bron(nen):   Reformatorisch Dagblad