Trend: antisemitisme onder westerse Islamjongeren

Boeken
vrijdag, 13 mei 2011 om 00:00
welingelichtekringen header 1
Het is geen verschijnsel dat is voorbehouden aan Amsterdam of Nederland. Ook in Brussel hebben jonge Marokkanen en Turken een bloedhekel aan joden. De Brusselse moslimjongeren tonen zich aanzienlijk antisemitischer dan hun leeftijdsgenoten van andere levensbeschouwingen. Dat is gebleken uit een onderzoek bij 2.837 leerlingen in 32 Nederlandstalige secundaire scholen in Brussel. Het antijoods sentiment werd gemeten aan de hand van vier uitspraken waarmee de jongeren zich akkoord of niet moesten verklaren ( zie tabel). Ongeveer de helft van de moslim-respondenten gaat met alle vier (helemaal) akkoord. Vooral de uitspraak ‘joden willen alles domineren’ krijgt veel aanhangers. Moslims scoren vier keer hoger dan niet-moslims. De minste jodenhaat valt te bespeuren bij de niet-gelovigen en de religieus onverschilligen. Niet-praktiserende christenen zitten daar maar ietsje boven. Een stuk meer antisemitisme vind je al bij de praktiserende christenen. Maar de moslims steken boven iedereen uit. Bij de Turkse jongeren bengelen de joden ook helemaal onderaan van de groepen waarmee ze contact willen, nog onder de Romazigeuners. Kun je nagaan.