Is George Michael nog te redden?

In Groot-Brittannië is veel bekommernis om de lotgevallen van George Michael. Nadat hij onder invloed zijn Range Rover in een winkeltje parkeerde, werd opgebracht en veroordeeld, wacht hem nu een heuse gevangenisstraf.
En zo gaat de beroemde zanger onder nummer A8365AW achter slot en grendel en vraagt de buitenwereld zich vertwijfeld af of dat niet anders kan. Of dat de grote artiest wellicht tot inkeer komen zal en dadelijk gewoon weer mooie liedjes gaat zingen.
Het idee hierbij is dat dingen die mooi zijn altijd maar moeten voortduren en dat we er moeilijk aan kunnen wennen als er andere tijden zijn aangebroken. Er wordt daarom gespeculeerd over de vraag of het gevang welicht de gewenste creatieve injectie kan geven aan zijn doodgelopen carriere en of Georgios Kyriacos Panayiotou straks alsjeblieft weer die godsgruwelijk mooie liefdesliedjes wil zingen waarom iedereen hem zo bewonderde. 
Het staat eenieder uiteraard vrij te hopen en te verlangen wat hij wil en dat te doen tot het einde der dagen. Maar inzake George Michael zegt Welingelichte Kringen: wees blij met wat George Michael tot op heden voor u deed en reken verder nergens op.

Bron(nen):   The Daily Telegraph