‘Pensioenkortingen bijna onvermijdelijk’

Pensioenverlaging voor miljoenen Nederlanders is onder de huidige pensioenregels bijna niet meer te voorkomen. Daarvoor waarschuwen de grote pensioenfondsen in hun kwartaalberichten. Hoewel ze afgelopen kwartaal fikse rendementen behaalden, ging hun financiële positie toch verder onderuit.

Metaalfonds PME noemt kortingen in 2020 "bijna onvermijdelijk" en het andere metaalfonds PMT vreest al voor "onrust in de samenleving" als de pensioenen straks omlaag moeten. Ook ambtenarenfonds ABP en zorgfonds PFZW zijn somber. "Het ziet ernaar uit dat we volgend jaar de pensioenen moeten verlagen en ook voor de jaren daarna ziet het er niet goed uit", stelt ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool.

Boosdoener is wederom de lage rente. Vooral de forse rentedaling in augustus was voor de fondsen een klap. Hierdoor moeten ze volgens de regels flink meer geld in kas houden. Bij ABP, het grootste fonds, stegen de verplichtingen zo tot meer dan 500 miljard euro.

Of er gekort moet worden, hangt voor ABP en PFZW af van hun zogeheten dekkingsgraden. Die moeten eind dit jaar boven een kritische grens zitten, maar ze zijn daar recent juist onder gezakt. PFZW scoorde 92,2 procent, terwijl de graadmeter bij ABP bleef steken op 91 procent. De situatie bij PME en PMT, met dekkingsgraden van 93,4 en 94,6 procent, is iets anders omdat voor hen binnenkort een meerjarige hersteltermijn afloopt. Als het ze niet lukt om orde op zaken te stellen, zijn ze verplicht in te grijpen.

"Om verlagingen af te wenden hebben we dringend hulp nodig van politiek Den Haag", zegt directeur Peter Borgdorff van PFZW. De sector is al met het kabinet in gesprek over manieren om 'onnodige' kortingen te voorkomen. De fondsen hopen op een overgangsregeling in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel.

Inmiddels lijkt ook president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) open te staan voor ingrijpen door de politiek. "Als pensioenfondsen nu zouden moeten korten omdat ze een grote buffer moeten opbouwen, en er zou zekerheid zijn dat dat in het nieuwe stelsel niet het geval zou zijn, dan zou je kunnen overwegen om die kortingen achterwege te laten", zei hij eerder deze week tegen de NOS. Knots uitspraak had overigens geen betrekking op de situatie bij de metaalfondsen.