“Door coronavirus kan aantal mensen met honger in de wereld verdubbelen”

De voedselvoorziening over de hele wereld komt in gevaar als overheden niet snel in actie komen. Het aantal mensen dat honger lijdt, kan daardoor verdubbelen. Daarvoor waarschuwen ‘s werelds grootste voedselproducenten, schrijft The Guardian.

Unilever, Nestlé en PepsiCo hebben samen met de VN, wetenschappers en welzijnsorganisaties een brief geschreven aan de G20 waarin ze oproepen om de grenzen open te houden voor handel. Alleen zo kunnen de kwetsbare groepen van voedsel worden voorzien. Ook pleiten de organisaties voor investeringen in duurzame voedselproductie.

De VN is in toenemende mate bezorgd dat exportbeperkingen en handelstarieven gaan leiden tot tekorten, terwijl er voldoende voedsel wordt geproduceerd en de oogsten goed zijn. De reisverboden die veel landen hebben ingesteld zorgen er bovendien voor dat er te weinig arbeidskrachten zijn om de gewassen van het land te halen.

“De kans op grote interrupties van de voedselvoorziening groeit in de komende maanden, vooral in landen waar de inkomens laag zijn en veel voedsel wordt geïmporteerd, met name in Sub-Sahara-Afrika,” klinkt het in de brief.

Havens en grenzen moeten openblijven en grote voedsel exporterende landen ‘dienen duidelijk te maken dat ze doorgaan met het bevoorraden van internationale markten en consumenten’.

Als mensen hun banen verliezen en hun inkomen daalt, wordt de kans op honger groter. “Het is niet moeilijk om je een scenario voor te stellen waarin het aantal mensen dat dagelijks honger lijdt – nu al 800 miljoen – verdubbelt in de komende maanden,” waarschuwen de organisaties.

Bron(nen):   The Guardian