Ouderen worden op papier zieker om recht te houden op zorg

De langdurige zorg in de AWBZ had goedkoper moeten worden door mensen die niet heel erg ziek zijn geen of minder hulp meer te geven. Patiënten zijn ingedeeld in klassen, van ZZP1 (dan heb je bijna niets) tot ZZP 10 (dan ben je terminaal). Hoe hoger je ZZP, des te meer zorg je krijgt.  De lagere ZZP's zouden veel minder hulp krijgen. Maar er voltrekt zich een drastische verschuiving van chronische patiënten met een 'lichte' indicatie naar een 'zware', blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Deskundigen vrezen dat artsen de toestand van patiënten ernstiger inschatten, zodat die in aanmerking blijven komen voor betaalde langdurige zorg. Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten zijn in de afgelopen drie jaar veel vaker in aanmerking gekomen voor intensieve en dure zorg in een verzorgings- of verpleeghuis dan in de periode daarvoor. Hierdoor zijn de kosten van de wet waarin de langdurige zorg is geregeld, de AWBZ, explosief gestegen. Dat blijkt uit de cijfers van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) en het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Het aantal patiënten met een 'geringe zorgbehoefte' is fors gedaald in de periode 2009-2012, schrijft De Volkskrant. Wie is geclassificeerd voor ZZP 1 heeft weinig hulp nodig, iemand in categorie 10 veel. Sinds 1 januari 2013 hebben mensen die in categorie 1 of 2 vallen geen recht meer op een verblijf in een instelling. Maar hun aantal daalt en het aandeel van de zwaardere categorieën stijgt. Gevolg: de bezuiniging wordt niet gehaald  

Bron(nen):   De Volkskrant      

2 Reacties Doe mee met de discussie →


  1. IwanovKapotjeplov

    En zo wordt de AWBZ vab binnen uit gesloopt, zoals dat voorheen ook gebeurt is met de WAO.

  2. Marcel van Houten

    Misschien een idee dat de nederlandse overheid de wetgeving eindelijk eens aanpast, zodanig dat ook de Unilevers en de Shells van deze wereld belasting betalen. Zij maken immers ook gebruik van de infrastructuur van de maatschappij. Dergelijke maatregelen zou de belastingdruk op de burger enorm verlagen en dus de consumptie doen stijgen. Daarnaast blijft de zorg dan ook beter betaalbaar voor de mensen die de zorg ook nodig hebben.

Reacties niet toegestaan