New Deal? No Deal!

Na de grote depressie in de VS volgde het reusachtige New Deal-project (1933-1939). Doel was Amerikanen weer aan het werk te krijgen en zo te ontsnappen aan de ontstane misère. De regering stak daartoe kolossale sommen geld in landbouw en industrie om de economie nieuw leven in te blazen. New Deal heet een groot succes te zijn geweest en staat op het conto van president Franklin D. Roosevelt. Maar wat blijkt? Er kwam door toedoen van New Deal niet meer maar minder werk, zo betoogt de The Wall Street Journal nu. Met koele cijfers wordt aangetoond dat het aantal uren dat de beroepsbevolking werkte aanmerkelijk is afgenomen tijdens deze periode. En dat terwijl de omstandigheden voor economisch herstel vanaf 1933 bijzonder positief waren: de productiviteit nam toe, prijzen bleven stabiel en de rentestand was laag. Oorzaak? Sommige door de overheid genomen beslissingen schonden de meest elementaire economische principes, zoals vrije concurrentie en een niveau van lonen en prijzen dat in beginsel door de markt wordt bepaald. Het verst ging de maatregel die een eind maakte aan het verbod op kartels – en die bedrijven de mogelijkheid gaf om tot gezamenlijke prijsafspraken te komen. New Deal bood, en dat was nieuw, een zeker niveau van sociale zekerheid aan de Amerikanen. Maar – zo beweert The Wall Street Journal – het heeft economisch herstel in de jaren dertig aanmerkelijk vertraagd. Met dank aan de overheid.

Bron(nen):   Wallstreet Journal