Er komen boetes voor niet-thuiswerken

Het kabinet werkt aan nieuwe criteria om duidelijkheid te verschaffen over de regels over thuiswerken. Als werkgevers die niet opvolgen, kan de inspectie ingrijpen met boetes of andere sancties, meldde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gisteren. Dat schrijft het FD.

De definitieve criteria voor thuiswerken worden medio februari verwacht. Vanaf dan kunnen bedrijven dus gedwongen worden hun personeel thuis te laten werken

Daarnaast is het kabinet bezig met een spoedwetswijziging, waarmee gebouwen gesloten kunnen worden als er sprake is van bronbesmetting in een bepaald pand. Dit gold al voor kantoren; die kunnen veertien dagen gesloten worden als er besmettingen plaatsvinden.

Bron(nen):   FD