Kritiek op CBS: “Lonen blijven wel degelijk achter bij groei”

Het CBS kwam vanochtend met een opvallend onderzoek: het statistiekbureau concludeerde dat de lonen de afgelopen vijftig jaar wel degelijk met de economie zijn meegegroeid, in tegenstelling tot wat een rapport van de Rabobank in 2018 stelde. Maar niet iedereen is het eens met de CBS-conclusie.

Hoe zit het precies? De Rabobank schreef in 2018 dat het besteedbaar inkomen van huishoudens al veertig jaar stilstaat. Het CBS stelt dat het inkomen van Nederlanders juist ongeveer gelijk op is gegaan met de economische groei. Het punt zit hem in dat het CBS naar het besteedbaar inkomen per persoon kijkt, inclusief toeslagen, terwijl de Rabobank naar het loon kijkt per huishouden.

Menno Middeldorp, hoofd van RaboResearch, merkt bij de NOS op dat als je alleen kijkt naar het inkomen per persoon, je voorbij gaat aan de hogere kosten van een eenpersoonshuidhouden. "Eenpersoonshuishoudens hebben vaak hogere kosten dan meerpersoonshuishoudens: die hebben een eigen huis nodig, een eigen wasmachine. Die mensen hebben de afgelopen jaren gezien dat ze zonder een partner die werkt moeilijk aan een huis kunnen komen."

Scheefgroei
Sander Heijne, een van de auteurs van de bestseller Fantoomgroei, legt in het NOS Radio 1 Journaal uit dat er een verschil is tussen inkomen en loon. "We zijn als overheid steeds harder bezig om met toeslagen te repareren wat er via de lonen niet geregeld wordt. Dus de lonen blijven wel degelijk achter."

Xander van Uffelen, hoofd datajournalistiek van de Volkskrant, reageert nog stelliger op de website van de krant: "Niemand ontkent dat economie en welvaart zijn gegroeid. Maar je ziet ook dat de welvaartsverdeling vanaf de eeuwwisseling schever wordt. Die groei komt niet overal terecht. Ook Klaas Knot van De Nederlandse Bank en demissionair premier Mark Rutte erkennen die scheefgroei. Het is steeds meer onderwerp van politieke discussie. Dat geeft de bevindingen van het CBS iets wereldvreemds."

Bron(nen):   De Volkskrant  NOS