‘Modewinkels grote verliezers van coronacrisis’

Modewinkels zijn de grote verliezers van de coronacrisis. Volgens het Economisch Bureau van ING zal de omzet van schoenenwinkels en kledingzaken dit jaar wel iets herstellen van de klap van vorig jaar. Maar per saldo zal deze sector te maken hebben met een omzetverlies van 1 miljard euro in 2020 en 2021.

Vorig jaar zagen kleding- en schoenenwinkels hun omzetten in doorsnee tot wel een vijfde dalen als gevolg van de gedwongen winkelsluitingen. Dit jaar zullen kledingwinkels een groei van 15 procent op jaarbasis realiseren en schoenenwinkels een plus van 10 procent, aldus ING.

Volgens ING hebben veel zogeheten non-foodwinkels tijdens de lockdown geïnvesteerd in onlineverkopen. De opbrengsten van de webwinkels waren veelal niet voldoende om voor het omzetverlies in de stenen winkel te compenseren.

Steunpakketten

Getroffen winkeliers weten te overleven door steunpakketten van de overheid, belastinguitstel en regelingen met verhuurders en banken. Onlangs werden de steunpakketten tot eind september verlengd en mogen ondernemers ook langer doen over het terugbetalen van schulden. Dat kan er volgens ING voor zorgen dat de schade voor de winkelstraat beperkt kan blijven.

ING benadrukt dat schoenenwinkels de laatste jaren al in rap tempo uit het straatbeeld verdwijnen. In tien jaar tijd telde Nederland 40 procent minder schoenspecialisten. In de periode 2019 tot nu gaat het om een daling met bijna een kwart, wat neerkomt op 565 winkels. Het aantal kledingwinkels dat in deze periode verdween was 1160, wat neerkomt op 8 procent van het totaal.

Online verkoop

Vooral op centrumlocaties in de grote steden ontstonden volgens ING gaten in de winkelstraten. Dit kwam vooral door het wegvallen van dagjesmensen en toeristen.

Volgens ING zal de totale omzet van de winkelbedrijven dit jaar met 1,5 procent groeien na een plus van 6 procent vorig jaar. Tegenover de impact van de winkelsluitingen op non-foodwinkels stond een flinke toename van winkels die levensmiddelen verkopen omdat ook de horeca op slot moest. Dit jaar zal de foodretail het met een kleine omzetmin moeten doen.

Daarnaast was er vorig jaar sprake van een stijging van de onlineverkopen met 43,5 procent. De groei voor dit jaar zal volledig op conto van online komen. De online-omzet zal volgens het Economisch Bureau met nog eens een kwart groeien, zo is de verwachting.