Wellink: ‘Als we de euro niet hadden gehad, was Europa uit elkaar gespat’

‘Als we de euro niet hadden gehad, was Europa helemaal uit elkaar gespat,’ zegt Nout Wellink in Vrij Nederland. Volgens het weekblad ergert de president van De Nederlandsche Bank zich eraan dat de Europese munteenheid ter discussie staat. ‘Wat we ons moeten realiseren, is dat de financiële crisis die in 2007 begon niets met de euro te maken had, maar met de zwakke plekken in het wereldwijde financiële stelsel. De euro was een enorme asset. Als je een konvooi van twintig kleine schepen hebt en er gaat een storm overheen, dan mis je daarna de helft. Maar als je een grote tanker hebt, dan is de kans dat je die na de storm terugvindt veel groter.’

Wellink, die lid is van de raad van bestuur van de ECB, gaat in het interview in op de hevige koersschommelingen van de euro en de financiële misere van de eurolanden. ‘De ECB is de enige die heel snel kan reageren. Als die niet steeds zo vlug had ingegrepen, was het één grote chaos geworden.’ Daarbij laat Trichet zich volgens hem niet van de wijs brengen door het onderlinge gekibbel van de regeringen. ‘Bij het tot stand brengen van het akkoord met Griekenland heeft hij tegen de politiek gezegd: “Nu moet de discussie afgelopen zijn, anders gaat het mis.” Hetzelfde gebeurde bij Ierland.’

Lees verder in Vrij Nederland

Bron(nen):   Vrij Nederland