De Polen blijven in groeiende aantallen komen. En niemand weet hoeveel

Er komen steeds meer Polen. Vier jaar geleden (voor de crisis) waren er 30.000, nu 125.000. Althans: dat zijn de officiele Polen. Feitelijk zijn het er (veel) meer: dit zijn de Polen die ergens loon krijgen, de klusjesmannen, zwart of wit, zitten niet in de cijfers. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat er een onafgebroken en voortdurende toename is geweest.
Wel is er ieder jaar sprake van een sterk seizoenpatroon. In de zomer werken er in Nederland tienduizenden mensen meer uit Centraal- Europa, dan in de winter. In de zomer vinden ze vooral emplooi in de land- en tuinbouw.
Van de werknemers uit Midden- Europa is twee derde man. De gemiddelde leeftijd bedraagt 33 jaar.
Volgens demograaf en hoogleraar Jan Latten van het CBS zal er in de cijfers sprake zijn van enige ‘onderrepresentatie’.
‘Ik kan me indenken dat er wel mensen naar Nederland komen die een klusje verrichten en nergens geregistreerd worden. De zzp’ers uit deze landen zitten ook niet in de cijfers.

Bron(nen):   Het Financieele Dagblad (betaald)