De recessie is volgens de markten een feit. Update: beurzen dalen steeds sneller

Terwijl de Kamer spreekt over een mogelijke recessie in de toekomst, denkt de beurs dat het al zover is. De Europese beurzen doken donderdag aan het einde van de ochtend dieper in het rood. Een sombere economische vooruitblik van de Amerikaanse centrale bank, kredietverlagingen van banken en tegenvallende Europese macrocijfers wakkerden de vrees voor een recessie aan.
„Er heerst teleurstelling over het feit dat de Federale Reserve geen konijn uit de hoge hoed heeft getoverd, wat mij enigszins verbaast aangezien het eigenlijk al min of meer bekend was wat de Fed zou gaan doen. De markten blijven echter zeer nerveus zolang de politiek geen daadkracht toont om de crisis aan te pakken”, aldus fondsmanager Corné van Zeijl van SNS Asset Management.
Eerst was er het banenplan van Obama dat hoop bood. Dat werd niks. Toen de Fed, dat werd dus ook niks. Dat waren de laatste bronnen van potentieel goed nieuws. Die zijn nu voorbij.
Wat resteert is Europa en dat zal geen goed nieuws opleveren.
Dan zijn er de banken. De aandelenmarkt denkt dat veel Europese banken, met name in Frankrijk, wankel zijn.

Bron(nen):   Iex