Countdown: ‘De euro heeft nog 10 dagen’

Kunnen bepalen wat er met de euro gaat gebeuren is niet iedereen gegeven. Bijna niemand. De financiële Europa-specialist van de Financial Times, Wolfgang Münchau, die de nieuwsbrief eurointelligence.com uitgeeft, schat dat de euro nog 10 dagen heeft.
Hij geeft 4 redenen:

*De rentestijgingen

*De mislukte Duitse obligatieverkoop

*De voortdurende verhoging van de  Spaanse en Italiaanse kortetermijnrente

*De steeds schaarser wordende liquiditeiten van de banken

Volgens Münchau kunnen drie zaken de eurozone nog redden:

1. De ECB geeft een gedekte ongelimiteerde garantie

2. Euro-obligaties

3. Een fiscale unie als ultieme oplossing.

Münchau heeft gehoord dat er verkennende gesprekken worden gevoerd over een pakket van maatregen met deze drie te nemen maatregelen. Hij denkt dat eurozone zal overleven als de Europese top op 9 december een akkoord aankondigt op de drie punten.

Bron(nen):   Financial Times