De ‘knoflook’-landen: Explosie in aantal werklozen

Hoe erg het is zie je in deze grafiek in 1 oogopslag. De gestegen werkloosheid in de probleemlanden in Zuid-Europa. De werkloosheid giert er omhoog. Met uitzondering  van Italie. De dikke rode lijn laat ter vergelijking de ontwikkeling in Duitsland zien: Sterk dalende werkloosheid.


Dit overzicht (van Der Spiegel) is om nog een reden veelzeggend.
In de rechterkolom staan de ingrijpende maatregelen opgesomd die de Zuideuropese landen namen om hun economie te versterken: Lagere en korter durende uitkeringen, soepeler ontslagregelingen, minder CAO-rechten, verkorting looptijd CAO's,  kortere vakanties, bevriezing van lonen, snellere rechtzaken rond ontslag. Maatregelen die noodzakelijk zijn maar tot veel sociale ellende leiden. Er dreigt het gevaar van een Lost Generation.
Grote vraag: Is de Euro-zone nog te redden?
Is 't al niet te laat , zoals economen als de Amerikaan Paul Krugman beweren.

(Der Spiegel heeft trouwens een foutje gemaakt: het blauwe land in de grafiek is Portugal)

Met dank aan Rob Creemers

Bron(nen):   Spiegel