Zonen van rijke vaders erven het vermogen om rijk te worden

De reden dat zonen van rijke vaders meestal óók rijk worden is verrassend genoeg niet het geld zelf. Het belangrijkste kapitaal dat de zoon op weg helpt in het leven is het menselijk kapitaal...
–intelligentie, arbeidsmoraal en normen en waarden – dat hij van zijn vader meekrijgt. Het onderzoek hiernaar werd gecompliceerd door het feit dat vaders die begaafd zijn met een groot menselijk kapitaal meestal ook een hoog inkomen hebben, dus het is moeilijk te bepalen welke van de twee factoren bepalend is. Daarom werd een statistisch model ontwikkeld en een grote databasis om de twee te onderscheiden (bijvoorbeeld door het vergelijken van twee gelijksoortige vaders met verschillende arbeidsomstandigheden). De data betrof Zweedse vaders met zonen die tussen 1950 en 1965 zijn geboren en omvatte gegevens over de salarissen van de vaders en de zonen, zowel als hun opleiding en de aard van hun bezigheden. Vaders met een hogere opleiding of met werk dat gespecialiseerde vaardigheden vereist, lijken meer menselijk kapitaal te bezitten om door te geven aan hun zonen. Het onderzoek toonde aan dat inkomensverschillen die terug te voeren waren op het menselijk kapitaal van de vaders. Volgens onderzoeker David Sims, hoogleraar economie, bepaalt het menselijk kapitaal van de vader voor tweederde het inkomen van de zoon. De erfenis die er voor de zoon toe doet is dus niet het geld, maar het vermogen dat geld zelf  te kunnen verdienen.

Bron(nen):   Business Standard  UPI  bron foto