De financiële sector is in Nederland veel te groot en dat is slecht voor de economie

De Nederlandse financiële sector heeft een dusdanige omvang dat de economie eronder lijdt. Dat meldt de Volkskrant naar aanleiding van onderzoek van Dirk Bezemer van de Rijksuniversiteit Groningen. Het IMF houdt als regel aan dat wanneer de uitstaande leningen in een land meer dan 100 procent van het bbp bedragen, de financiële sector een negatieve invloed krijgt op de economie. In Nederland ligt dat percentage momenteel op 278 procent blijkt uit OESO-cijfers. Bezemer onderzocht 46 economieën over de periode 1990-2011 en concludeert dat Nederlandse banken sinds de jaren negentig voornamelijk zijn gegroeid doordat ze steeds meer hypotheken verstrekten, terwijl het aandeel van leningen aan bedrijven juist daalde. Juist die bedrijfskredieten maken de economie innovatiever en efficiënter, terwijl leningen aan huizenkopers juist een negatief effect hebben op de economische groei. Banken kunnen niet alleen crises veroorzaken, maar remmen ook de groei in economisch gunstige tijden, concluderen studies van onder meer het IMF en de BIS. Zo toonde een studie uit 2014 aan dat de groei van banken ook als het goed gaat met de economie ten koste gaat van investeringen in sectoren waar veel onderzoek en ontwikkeling (R&D) gebeurt. Dat gaat weer ten koste van de productiviteit van economieën. Nederlandse banken vinden de financiële sector helemaal niet te groot. Hoofdeconoom van ABN Amro Han de Jong zegt: 'Schuld is slechts gevaarlijk als deze rust op te zwakke schouders of als deze tegenover overgewaardeerde vermogenstitels staat. Daarvan is nu geen sprake. Hypothecaire schuld stelt mensen in staat tegelijk te genieten van de lusten van een eigen woning terwijl ze de lasten ervoor dragen. Het verhoogt hun levensgenot en is daardoor zeker productief.' Rabobank-econoom Wim Boonstra noemt de Nederlandse hypotheekschulden 'internationaal gezien inderdaad nog steeds aan de hoge kant'. 'Maar dat geldt ook voor de waarde van de woningvoorraad. Die is veel groter dan de hypotheekschuld.' Bezemer vindt het gevaarlijk de waarde van woningen als zekerheid te nemen. 'Immers: schulden stuwen de huizenprijzen op.'

Bron(nen):   Volkskrant