Vrijwel hele Kamer stemt tegen verhoging btw

Na het klappen van de belastingonderhandelingen is het overgrote deel van de Tweede Kamer nu officieel tegen een verhoging van het lage btw-tarief. Alleen D66 en GroenLinks steunden een motie van CDA-leider Sybrand Buma hierover niet.

De btw-verhoging was sinds het mislukken van het belastingoverleg al van de baan, maar onduidelijk was nog hoeveel voorstanders er over zijn van een mogelijke btw-verhoging. Die zou in de plannen die op tafel lagen wel rond de 30.000 extra banen opleveren. Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën had in zijn eerdere rondgang veel steun voor de btw-verhoging geproefd.

Maar daar is dus inmiddels bar weinig van over. Alleen D66 en GroenLinks zijn niet tegen een btw-verhoging. Ook de regeringspartijen VVD en PvdA stemden voor de motie van Buma, die het kabinet oproept af te zien van de btw-verhoging.